Mens en werk

  • Mens en werk
  • Mens en werk
  • Mens en werk
  • Mens en werk
  • Mens en werk

Website Mens en werk

Mensenwerken.nl is een website waarbij organisaties concreet aan de slag kunnen met het Nieuwe werken met behulp van een mobiliteitsscan en e-monitor.

De website is ontwikkeld in opdracht van a-advies, Sorgad en Qidos.


Specificaties project

• website

Terug naar websites

  /