LG

  • LG
  • LG

Handboek Landelijk Gebied

Dit handboek geeft rijksambtenaren inzicht in het agenderen, programmeren en realiseren van doelen van het platteland.

Omdat de inhoud complex is en bij weinig ambtenaren bekend, besloten we om het ontwerp zo sober mogelijk te houden. Met behulp van negen tapbladen navigeer je door de inhoud. Ook zitten er gedetailleerde uitklapschema´s in.

Opdrachtgevers: ministeries van LVN, VROM, V&W en OCW en Mannen met plannen

Terug naar brochures

  /